لیست چیست

شما میتونید با استفاده از لیست های مختلف مطالبتون رو دسته بندی کنید و بهشون نظم بدید

لیست میتونه بصورت خصوصی یا عمومی باشه

اگر لیست شما خصوصی باشه فقط خودتون قادرت به دیدن مطالب اون هستید

برای ایجاد لیست نیاز هست لیست شما یک عنوان داشته باشه و و زیر مجموعه یکی از موضوعات «لنزوک» باشه